• Кыргызстан, Чүй облусу, Арашан ай., Чыңгыш Баатыр к., 36
  • (+996) 705 55 05 01 (+996) 779 55 05 01 (+996) 312 42 00 64
  • arashan.edu.kg@gmail.com
  • Соц тармактардан табыңыз:
Жагымдуу кабар!

Жагымдуу кабар!

  • 29/09/2021
  • 12:22

ОшМУ АГИнин Дин таануу факультетинин Дин таануу жана жалпы билим берүү дицсиплиналар кафедрасынын окутуучулары тарабынан 2021-2022-окуу жылында теологиялык кесиптик орто билим берүүчү колледжинин студенттери үчүн 11 багытта окуу куралы басылып чыкты.
Алар төмөнкүлөр:
1. Теологиялык негизги маалыматтар - Себетов Ж.
2. Ислам укугу - Себетов Ж.
3. Диний ритуалдардын нормалары - Себетов Ж.
4. Ислам тарыхы - Тагаев М.
5. Мухаммед пайгамбардын өмүр баяны - Тагаев М.
6. Пайгамбарлар тарыхы - Тагаев М.
7. Хадис усулу - Жусупов М.
8. Пайгамбардын хадистери - Жусупов М.
9. Куран тафсири - Сарбагышов Б.
10. Риторика - Сарбагышов Б.
11. Ислам акыйдасы - Галмаматов А.